ANTISLIP 1kg - Αντιολισθητικό βερνίκι δύο συστατικών - THRAKON

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο
23,50 €
με ΦΠΑ
Διάφανο, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ, προστατευτικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών*, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην τριβή, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. 
*ΠΡΟΣΟΧΗ : Συσκευασία του 1kg αποτελείται από 2 δοχεία-σετ , συνολικού βάρους 1 KG.
                      Σε γυαλιστερές επιφάνειες , προηγείται μία στρώση
                       του ειδικού ασταριού Antislip Promoter.

ANTISLIP 1KG (A+B) THRAKON.

Αντιολισθητικό βερνίκι δύο συστατικών

Διάφανο, αντιολισθητικό, προστατευτικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην τριβή, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Δημιουργεί  μία αντιολισθητική επιφάνεια, ακόμα και όταν είναι βρεγμένη.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ :     Διάφανο / ΜΑΤ

Κατανάλωση: 80-120 gr/m2.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ : Στεγνώνει μέσα σε 5-6 ώρες, τόσο ώστε να μη κολλάει.

Συσκευασία: Μεταλλική διπλή συσκευασία  του 1 KG ( A: 0.33kg + B: 0.67kg )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Διάφανο, αντιολισθητικό, προστατευτικό, πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην τριβή, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Δημιουργεί μία αντιολισθητική επιφάνεια, ακόμα και όταν είναι βρεγμένη Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 • Κατάλληλο για τη δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας ακόμα και όταν αυτή είναι βρεγμένη ενώ ταυτόχρονα στεγανοποιεί και προστατεύει κάθε είδους δομικό στοιχείο
 • Συνίσταται για χρήση σε πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, παρκέ μέταλλο, φυσική πέτρα, για επιφάνειες με λιμνάζοντα ύδατα, ντουζιέρες, πισίνες, επιχείλια πισίνας, πλακάκια, σκαλοπάτια, βεράντες, διαδρόμους, ράμπες κ.τ.λ. κ.α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 • *Δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας
 • *Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • *Αντίσταση στο νερό και στα ουδέτερα καθαριστικά
 • *Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
 • *Aδιαβροχοποιεί και προστατεύει
 • *Δεν ξεφλουδίζει
 • *Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
 • *Υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
 • *Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.
 • *Οικονομική λύση για άριστο αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βήμα 1

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και μούχλα πριν την εφαρμογή.

Βήμα 2

Αναμιγνύουμε όλο τον σκληρυντή (συστατικό Β) με όλη την ρητίνη (συστατικό Α). Για καλύτερη ανάδευση προτείνεται η χρήση δράπανου σε χαμηλές στροφές για 2-3 λεπτά. Η ανάδευση πρέπει να γίνεται προσεκτικά από κάτω προς τα πάνω και στα τοιχώματα του δοχείου. Πριν την χρήση αφήνουμε το μείγμα να ηρεμήσει για λίγα λεπτά.

Βήμα 3

Εφαρμόστε το προϊόν με κατάλληλο ρολό σε 1-2 στρώσεις. Για την καλύτερη δυνατή προστασία περνάμε τη δεύτερη στρώση χέρι εντός 24 ωρών ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής.

Βήμα 4

Αφήστε να στεγνώσει μέσα σε 5-6 ώρες, τόσο ώστε να μη κολλάει.

Βήμα 5

Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25ºC, 60% υγρασία). Η κάθε επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται εντός 24 ωρών από την προηγούμενη. Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Αστάρωμα ανόργανων μη απορροφητικών επιφανειών

(π.χ. υαλωμένα κεραμικά πλακάκια, γυαλί, υαλότουβλα):

Ασταρώστε τις επιφάνειες με το αστάρι AntiSlip Promoter σφουγγαρίζοντάς τις. Βρέξτε ένα καθαρό πανί με πλούσια ποσότητα AntiSlip Promoter και καθαρίστε όλη την επιφάνεια. Αλλάζετε συχνά τα πανιά που χρησιμοποιείτε. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται χημικά η επιφάνεια επιτυγχάνοντας αυξημένη πρόσφυση και την ίδια στιγμή απομακρύνονται τα επιφανειακά λίπη. Είναι σημαντικό το AntiSlip Promoter να απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια.

  Πατήστε ΕΔΩ .

                 ∆ελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας 

ANTISLIP : Συστατικό Α 

                                                        ∆ηλώσεις επικινδυνότητας: 

 

 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. EUH208 Περιέχει 2_Hydroxyethyl methacrylate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.    

 

∆ηλώσεις προφυλάξεων: 

 

 P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  P102 Μακριά από παιδιά.  P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.  P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.     

Περιέχει: ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΕΝΙΟ   Ν-ΟΞΙΚΟ ΒΟΥΤΙΛΙΟ xylene isomers mixture 

ΑΝΤΙSLIP : Συστατικό Β 

∆ηλώσεις επικινδυνότητας: 

 

 H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 

∆ηλώσεις προφυλάξεων: 

 

 P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  P102 Μακριά από παιδιά.  P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προ στασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.  P301+P310 

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος - Εύφλεκτο

Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο

MPN
5206903800890
5206903800890
11 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.