HYPERDESMO HAA 25kg ALCHIMICA Ταχέως πολυμερισμού πολυουρεθανικό στεγανωτικό Λευκό

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ - ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
113,00 €
με ΦΠΑ

Χυτή ελαστική μεμβράνη βάσης πολυουρεθάνης ενός συστατικού που βασίζεται στον πετυχημενο συνδυασμό HYPERDESMO® και  Accelerator 3000. Ο συνδυασμος αυτός εχει εφαρμοστεί για περισσότερα απο 20 χρόνια με επιτυχία δίνοντας λύση όταν απαιτείται ομοιόμορφος, γρήγορος πολυμερισμός χωρις φυσσαλίδες (ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών). Η αφοσίωση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των παραγωγικών μονάδων μας επέτρεψε να ενσωματώσουμε μπλοκαρισμένη μορφη του Accelerator 3000 στο HYPERDESMO®  και να απελευθερώνεται ο επιταχυντής μόνο όταν το υλικό εκτεθεί στην υγρασία του περιβάλλοντος. Μόλις «ανοίξει» ο Accelerator 3000 ο πολυμερισμός της μεμβράνης αυτοεπιταχύνεται ακόμα και σε συθηκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

HYPERDESMO - HAA 25kg.

Το HYPERDESMO®-HAA είναι χυτή ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που βασίζεται στον πετυχημενο συνδυασμό HYPERDESMO® και Accelerator 3000. Ο συνδυασμος αυτός εχει εφαρμοστεί πάνω απο 20 χρόνια με επιτυχία δίνοντας λύση όταν ομοιόμορφος, γρήγορος πολυμερισμός χωρις φυσσαλίδες (ασχέτως τις καιρικες συνθηκες) απαιτείται. Η αφοσίωση της εταιρειας στην έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η συνεχής αναβάθμιση των παραγωγικών μονάδων μας επετρεψε να ενσωματώσουμε μπλοκαρισμενη μορφη του Accelerator 3000 στο HYPERDESMO® και να απελευθερώνεται ο επιταχυντης όταν το υλικό εκτεθεί στην υγρασία του περιβάλλοντος.
Μόλις «ανόιξει» ο Accelerator 3000 ο πολυμερισμός της μεμβράνης αυτοεπιταχύνεται ακόμα και σε συθηκες χαμηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Λόγω της ειδικής σύνθεσης του, πολυμερίζεται γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη χωρίς φυσαλίδες. Επιπλέον, η ελάχιστη κατανάλωση μπορεί να εφαρμοστεί και σε μία μόνο στρωση οπότε μειωνεται σημαντικά το εργατικό κόστος καθώς και πιθανά προβλήματα πρόσφυσης μεταξύ στρώσεων.

Διατίθεται μόνο σε συσκευασία των 25 κιλών , σε ΛΕΥΚΗ & ΓΚΡΙ απόχρωση.

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση : 1,5kg/m2.

Mπορεί να εφαρμοσθεί και σε μία στρώση (εφόσον πετύχουμε την ελάχιστη κατανάλωση ).

Στεγάνωση & Προστασία

Δωμάτων ,Ελενίτ και λαμαρίνας, βεραντών και μπαλκονιών, γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας,

περλομπετού,ασφαλτόπανου,μεμβράνης EPDM,αφρού πολυουρεθάνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

Γρήγορος πολυμερισμός (στέγνωμα).

• Τέλεια τελική επιφάνεια χωρίς φυσαλίδες.

• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σημείο προς σημεί.

• Μεμβράνη χωρίς ενώσεις.

• Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

• Διαπερατότητα υδρατμών.

• Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς.

• Κάλυψη μικρορωγμών.

• Αντοχή στα χημικά και στη τριβή.

• Ενός συστατικού με ευκολία στην εφαρμογή.

• Εξαιρετική ελαστικότητα.

• Δυνατότητα συγκόλλησης υλικών επένδυσης

(π.χ. πλακίδια) απ’ ευθείας στην μεμβράνη.

• Εύκολη δυνατότητα επέμβασης και άμεση επιδιόρθωση χωρίς εργατικό κόστος.

• Αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας (λευκό χρώμα).

• Ειδικά αστάρια για κάθε υπόστρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Αποστολή υλικών προς νησιά ,που έχουν τις παρακάτω επισημάνσεις

                  (ΕΥΦΛΕΚΤΑ - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ) , μέσω μεταφορικών εταιρειών , πιθανόν 

                  να υπάρχει καθυστέρηση αποστολής. Βάση νομοθεσίας , υπάρχουν ειδικά 

                  δρομολόγια πλοίων που μεταφέρουν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ/ΕΥΦΛΕΚΤΑ υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ :
*  Υγρό & ατμοί , πολύ εύφλεκτα.
*  Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή 
    επανειλημμένη χρήση.
*  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
*  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
*  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
*  Μακρυά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
*  Μην καπνίζετε.
*  Να διατηρείτε ερμητικά κλειστό.
*  Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚEΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

                                             210-7793777 / γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων , σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές , εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Περιέχει  ισοκυανικές ενώσεις. Περιέχει ξυλόλιο, μίγμα ισομερών.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΑ 2004/42/ΕΚ, κατηγ.θ. : Mεγ. ΠΟΕ θ :500 gr/lt.

Mέγιστο ΠΟΕ προϊόντος : 163 gr/lt.

TEXNIKO ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος - Εύφλεκτο

Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

  • Μακριά από παιδιά 
  • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
  • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
  • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
  • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
  • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο
*  Υγρό & ατμοί , πολύ εύφλεκτα.
*  Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή 
    επανειλημμένη χρήση.
*  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
*  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
*  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
*  Μακρυά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
*  Μην καπνίζετε.
*  Να διατηρείτε ερμητικά κλειστό.
*  Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚEΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

                                             210-7793777 / γιατρό.

Δεν υπάρχουν κριτικές
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.