Isomat ISOLAC-BT 17kg - Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο
45,00 €
με ΦΠΑ
 • Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες.
 • Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών  
 • Συσκευασία : Mεταλλικό δοχείο των 17Kg
 • Aπόχρωση : MAΥΡΟ
 •  Κατανάλωση : Σε μεταλλικές επιφάνειες: 100-150 g/m²/στρώση.
 •                        Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 250-300 g/m²/στρώση.
 •  Εφαρμογή : με ρολό ή βούρτσα , σε 1-3 στρώσεις

ISOLAC-BT 

Ασφαλτικό βερνίκι ISOMAT 

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες.

Προσφύεται σε όλες τις επιφάνειες και είναι αδιαπέρατο από το νερό. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτοπάνων), ως φράγμα υδρατμών στις μονώσεις και για την προστασία από υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης).

Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί – προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή. Πριν από τη χρήση ανακατεύουµε καλά το περιεχόµενο.

Το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC-BT εφαρµόζεται µε ρολό ή βούρτσα σε 1-3 στρώσεις. 


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Μεταλλικό δοχείο των 17kg  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : Σε μεταλλικές επιφάνειες: 0,10-0,15 kg/m²/στρώση. Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 0,25-0,30 kg/m²/στρώση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ : Μαύρο

 

 Πατήστε ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ==>( ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ )

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A7%CE%97.jpg

                                                     Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος -

                                          Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

                                          Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

 Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 - Μακριά από παιδιά P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά.

Υγρό και ατµοί πολύ εύφλεκτα.

Κίνδυνος για την υγεία
 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.

∆ηλώσεις προφυλάξεων

Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες.

- Μην καπνίζετε.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/ πρόσωπο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.

Το πρoϊόν αποδεικτικά δεν περιέχει καµία οργανική αλλογενή ένωση (ΑΟΧ), άλατα νιτρικού οξέος, ενώσεις βαρέων µετάλλων και αλδεΰδες µεθανίου.

MPN
5204856100166
5204856120232
4 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.