• Μειωμένη τιμή

DUROCRET-PLUS ISOMAT ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

In Stock
12,50 € 15,50 € -3,00 €
με ΦΠΑ
  • Ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα.
  • Κατάλληλο για επισκευές σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή λουκιών κτλ.
  • Μορφή: τσιμεντοειδής κονία
  • Αποχρώσεις: ΓΚΡΙ
  • Συσκευασία Σάκοι 25 kg & 5 kg. 
  • Κατανάλωση :  16 kg/m2 /cm πάχους στρώσης. 
  • Απαίτηση σε νερό: 4,60 l / σακί 25 kg
DUROCRET-PLUS ISOMAT
Ρητινούχο, ινοπλισµένο επισκευαστικό τσιµεντοκονίαµα.
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
   Το DUROCRET-PLUS είναι ένα προπαρασκευασµένο ρητινούχο ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.
Παρέχει:
• Αντοχή σε τριβές.
• Πολύ καλή πρόσφυση µε το υπόστρωµα.
• Στεγανότητα.
• Απλοποίηση των εργασιών. 

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαµα σκυροδέµατος τύπου PCC R3, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-3.
   
Πεδία εφαρµογής  
Το DUROCRET-PLUS χρησιµοποιείται για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεµα, τοιχοποιία, για την κατασκευή λουκιών κλπ.  Τo DUROCRET-PLUS σε µεγάλες επιφάνειες εφαρµόζεται σε στρώσεις πάχους έως 2 cm και για σηµειακές αποκαταστάσεις έως 5 cm.  
 
 Εφαρµογή
 Το DUROCRET-PLUS προστίθεται στο νερό υπό ανάδευση, µέχρι να επιτευχθεί ένα µίγµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Το υλικό εφαρµόζεται µε µυστρί .      
Απαίτηση σε νερό:  4,60 lt / σακί 25 kg.     
 
 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ   : ΓΚΡΙ
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου16 kg/m² /cm πάχους στρώσης.
Κατασκευή λουκιού πλευράς 5-6 cm: 1,9-2,7 kg/m.
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΣΑΚΙ ΤΩΝ 25KG - 5kg
 Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
4 αντικείμενα
Νέο προϊόν
Δεν υπάρχουν κριτικές

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 Δηλώσεις προφυλάξεων
Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.