HARD & GLOSS 2,5L - KRAFT Βερνικόχρωμα Υψηλής Ποιότητας

In Stock
19,50 €
με ΦΠΑ
 • Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για Μέταλλα
 • Γυαλιστερό
 • Απόχρωση : Λευκό , Μαύρο , Κυπαρισσί Νο 8
 • Συσκευασία : δοχείο των 2,5 Lt
 • Απόδοση :  10-14 m2/L
 • Aραίωση : 5%  διαλυτικό 
 • Εφαρμογή με : Πινέλο , Ρολό , Πιστόλι αέρος

HARD & GLOSS KRAFT Paints.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ για μέταλλα.Λόγω της ειδικής σύστασης του, προσφέρει ιδανικό φινίρισμα και υψηλή απόδοση. 
Διατηρεί την ελαστικότητα, το βαθμό στιλπνότητας και τη φωτεινότητά του, 
ακόμα και με την πάροδο του χρόνου. 
Παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Aπόχρωση : MAYPO - ΛΕΥΚΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΙ Νο8

Συσκευασία : μεταλλικό δοχείο 2,5LT 

 

Οδηγίες Εφαρμογής
 ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος, airless.
 ◆ Αραίωση: Πινέλο ή ρολό: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου. 
                      Πιστόλι αέρος: έως 4% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100.
                      Πιστόλι airless: έως 3% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1.100.
Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
 
Κατανάλωση : 10-14 m2 / lt ./στρώση
                    (ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής).

Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος - Εύφλεκτο

Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο

MPN
5204494581044
5204494581310
5204494581433
8 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε CO2, αφρό ή χημική σκόνη για την κατάσβεση. Μακριά από παιδιά.
Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύ- κλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκα- λέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Περιέχει: δις(2-αιθυλεξανικό) κοβάλτιο, αιθυλομεθυλο- κετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθει- ωμένη, υδρογονάνθρακες, C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκά- νια, κυκλικά, <2% αρωματικά, διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. (*ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ )
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.