• Μειωμένη τιμή

Epoxol Primer - Neotex - Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο
14,00 € 18,00 € -4,00 €
με ΦΠΑ
 •  Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δυο συστατικών
 •  Γυαλιστερό - Διάφανο (ελαφρώς κιτρινωπό )
 •  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : SET 5KG & 0,8 KG ( A:70+B:30 ) 
 •  KATANAΛΩΣΗ :  120-160gr / m2.
 •  AΡΑΙΩΣΗ   :   έως 10% με NEOTEX 1021.
 •  EΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ : 60 min.
 •  ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ :  6-24 ΩΡΕΣ

Epoxol Primer Neotex 

Eποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών.

Χρήσεις

Επιφάνειες που θα επικαλυφθούν με εποξειδικές βαφές και συστήματα (Εpoxol® Floor, Neopox® ) σε δάπεδα και τοίχους εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών, γκαράζ, συνεργείων, σφαγείων, χώρων τροφίμων, νοσοκομείων και γενικά σε δάπεδα όπου είναι επιθυμητές μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Κατάλληλο και για σταθεροποίηση παλαιών επιφανειών σκυροδέματος και βελτίωση πρόσφυσης σφραγιστικών υλικών (π.χ. Epoxol® ) σε αρμούς οικοδομικών επιφανειών.

Ιδιότητες

 Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών με υψηλή σκληρότητα, μεγάλη αντοχή στην τριβή και τα χημικά (αλκάλια, αραιά οξέα, νερό και αρκετά διαλυτικά)

 Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ για την χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια

 Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση Γυαλιστερό, διάφανο, κιτρινωπό

Πυκνότητα (EN ISO 2811.01) Συστατικού Α: 0,98g/cm3 Συστατικού Β: 0,91g/cm3

Συσκευασία : μεταλλικά δοχεία i) των 5kg (A+B)**,

                                                 ii)   των 0,8kg (A+B)**.

**Αναλογία ανάμειξης (κατά βάρος) 70-Α : 30-Β

Κατανάλωση 120-160gr/m2 ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος) Χρόνος στεγνώματος (+25°C) 1-2 ώρες

 Αραίωση :   με το διαλυτικό NEOTEX 1021

Χρόνος εργασιμότητας (Pot life) (+25°C) 1 ώρα

Χρόνος επαναβαφής Μετά από 6-24 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής +5oC έως +35oC Βατότητα (+25°C) 24 ώρες

Απόκτηση πλήρους σκληρότητας ~ 7 ημέρες

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Καθαρισμός εργαλείων Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό Neotex® 1021.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η Αποστολή υλικών προς νησιά ,που έχουν τις παρακάτω επισημάνσεις

                  (ΕΥΦΛΕΚΤΑ - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ) , μέσω μεταφορικών εταιρειών , πιθανόν 

                  να υπάρχει καθυστέρηση αποστολής. Βάση νομοθεσίας , υπάρχουν ειδικά 

                  δρομολόγια πλοίων που μεταφέρουν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ/ΕΥΦΛΕΚΤΑ υλικά.

                    

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A7%CE%97.jpg

                                                     Σοβαρές οφθαλμικές βλάβΕΣ -  Ερεθισμός του δέρματος - EYΦΛΕΚΤΟ

                                          Δερματική ευαισθητοποίηση - Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς .

                                          Οξεία τοξικότητα - Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Εύφλεκτα υγρά,

 • Μακριά από παιδιά 
 • Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
 • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου 
 • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο .

: Προσοχή Επικίνδυνο περιεχόμενο :Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά.

P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/… P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες Φράσεις EUH : EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

MPN
5205423041998
5205423042018
5205423071872
5 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης:

Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.