• Μειωμένη τιμή

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 ALCHIMICA ΑΣΤΑΡΙ για το HYPERDESMO

9,00 € 12,50 € -3,50 €
με ΦΠΑ

Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι αγκυρωτικό δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 ALCHIMICA

Αγγυρωτικό αστάρι δύο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσεως, χωρίς διαλύτη.
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 είναι αγγυρωτικό δυο συστατικών χωρίς διαλύτες ειδικά σχεδιασµένο για το σύστηµα HYPERDESMO® και άλλα προϊόντα πολυουρεθανικής βάσεως της ALCHIMICA TM.  
Πολυµερίζεται ταχύτατα και είναι µη-τοξικό (έχει µηδενικό Π.Ο.Ε.).
Ιδανικό για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες/χαµηλή υγρασία.  
Εφαρµόζεται µε ρολό ή βούρτσα. 
Συνολική κατανάλωση 100-200 gr/m2, ανάλογα µε το πορώδες της επιφάνειας.
 Να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση, όχι πάνω από 200 gr/m2.
 
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Το UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 είναι αστάρι ταχέως πολυµερισµού. 
                       Για ευκολότερη χρήση προτείνεται αραίωση µε SOLVENT-01, 5-10%.
  Για εφαρµογή σε µη πορώδες, στεγνό σκυρόδεµα, απαιτείται περεταίρω αραίωση για αυξηµένη πρόσφυση.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώµατος.
• Χωρίς διαλύτη:  Κατάλληλο για χρήση σε κλειστούς χώρους µε µη επαρκή εξαερισµό.
• Πολυµερίζεται και σε χαµηλές θερµοκρασίες,
• Είναι υδρόφοβο.
• Εάν εµπλουτιστεί µε ανόργανα γεµίσµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως σφραγιστική επίστρωση.
• Μπορεί να συγκολλήσει και να γεµίσει γεωύφασµα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ως αγγυρωτικό για:
                                • Γενική χρήση,
                                • µέταλλα (και γαλβανιζέ), αλουµίνιο, µάρµαρο,
                                • άσφαλτο και ασφαλτικές µεµβράνες,
                                • ορισµένα µη πολυουρεθανικά συστήµατα,
                                   όπως ακρυλικές βαφές,
                                • για εφαρµογή σε κλειστούς χώρους µε µη επαρκή εξαερισµό,
                                • ως ενδιάµεσο αστάρι, για αύξηση της πρόσφυσης µεταξύ
                                      στρώσεων άλλου υλικού.
 
Ανάµιξη:
            Αναµιγνύουµε τα δύο συστατικά και αναδεύουµε επαρκώς. 
            Σε υψηλές θερµοκρασίες, ο χρόνος εργασιµότητας µπορεί να αυξηθεί
            αδειάζοντας το µίγµα σε ρηχό και ευρύχωρο δοχείο.
 
Χρησιµοποιήστε  SOLVENT-01,  ΜΟΝΟ σε ανοικτούς/καλά αεριζόµενους χώρους!
• Για αύξηση του χρόνου εργασιµότητας ή/και µείωση της κατανάλωσης,
    προσθέστε 5-10% SOLVENT-01.
 
Εφαρµογή: Με ρολό ή βούρτσα. 
                   Αφού στεγνώσει µπορεί να περαστεί το κυρίως υλικό
                  (π.χ. HYPERDESMO® System).
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το UNIVERSAL-PRIMER-2K-4060 δεν περιέχει διαλύτες.
Παρ’ όλα αυτά, είτε προληπτικά ή για την περίπτωση όπου έχει αραιωθεί, απαιτείται η τήρηση των συνηθισμένων κανόνων ασφαλείας:
Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες.
Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα.
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ :
*  Υγρό & ατμοί , πολύ εύφλεκτα.
*  Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή 
    επανειλημμένη χρήση.
*  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
*  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
*  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
*  Μακρυά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
*  Μην καπνίζετε.
*  Να διατηρείτε ερμητικά κλειστό.
*  Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Καλέστε αμέσως το ΚEΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

                                             210-7793777 / γιατρό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κέντρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμάτων , σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές , εθνικές ή υπερεθνικές νομοθεσίες.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.

Περιέχει  ισοκυανικές ενώσεις. Περιέχει ξυλόλιο, μίγμα ισομερών.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 
10 αντικείμενα
Δεν υπάρχουν κριτικές
Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.